Magazyn na ADR

Magazyny chemikaliów

Chemikalia przenigdy nie mogą być przechowywane bez nadzoru. Stanowią one bardzo poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt i dla środowiska naturalnego, więc można je przechowywać jedynie i tylko w wyznaczonych do tego miejscach. Chodzi tutaj zarówno a magazynowanie, jak i długotrwałe składowanie takich materiałów.

Magazyn ADR jest miejscem, który jest przystosowane do magazynowania materiałów niebezpiecznych, za materiały niebezpieczne uznajemy wszelakiego razu ciecze, płyny i aerozole , a dodatkowo produkty stałe.
Każdy z owych materiałów ma inne właściwości, jeden jest żrący, inny może powodować przykładowo zaburzenia układu oddechowego, a inny może np skazić wodę. Takie materiały rozsądnie stosowane są konieczne w przemyśle i budownictwie, ale trzeba się nimi stosownie zajmować, w głównej mierze poprawnie jest składować i magazynować. Są do tego wyznaczone specjalne procedury i magazyn aerozol na przykład zapobiega wydostaniu się rozpylonego aerozolu poza obręb danego magazynu albo oprócz obręb na przykład konkretnego pomieszczenia. Z kolei magazyn chemiczny ma bardzo różnorodne użycie i w takim magazynie znajdują się bardzo trudne systemy zabezpieczeń, które zapobiegają skażeniu środowiska zewnętrznego materiałami znajdującymi się w takim magazynie. Sposoby tych zabezpieczeń są bardzo różne. Magazyn chemikaliów musi być także obsługiwany przez doświadczony i wykwalifikowany personel z odpowiednimi uprawnieniami. To nie jest praca, do jakiej można skierować każdego. Tutaj nieprawdopodobnie ważne jest, żeby posiadać właściwe przeszkolenie a przeszkolenie to polega na teoretycznym i praktycznym zaznajomieniu się z rodzajami zagrożeń i sposobami postępowania z tymi zagrożeniami. Pracownik magazynu ADR musi wiedzieć, jak postępować z konkretnymi materiałami i co robić, żeby zabezpieczyć je , a oprócz tego zabezpieczyć ludzi, którzy mogliby posiadać styczność z takimi materiałami i na których te materiały mogłyby w jakikolwiek sposób negatywnie wpłynąć. Takie przeszkolenie musi być zakończone pozytywnym zaliczeniu egzaminu.
Warto sprawdzić: magazyn gazów.